Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Drechtsteden, Maasterras

Locatie Opdrachtgever Omvang Afgerond
Drechtsteden Bureau Drechtsteden Circa 150 hectare Ontwerp 2003-2013

De Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht ligt ingeklemd tussen de snelweg A16 en de spoorlijn Rotterdam-Breda en de Oude Maas. Het gebied is goed bereikbaar en ligt nabij de centra van Dordrecht en Zwijndrecht. Momenteel wordt er echter inefficiënt met ruimte omgesprongen en is het gebied ruimtelijk en functioneel gezien versnipperd. Het masterplan voor dit gebied is onder andere gebaseerd op het creatief benutten en geleidelijk overbruggen van bestaande hoogteverschillen, die worden gevormd door de dijken langs de Oude Maas, de verhoogd aangelegde spoorlijn en de in hoogte variërende snelweg. De aanwezige hoogteverschillen worden in de visie niet in één keer door middel van steile taluds overbrugd, maar lopen geleidelijk af waardoor er een groene, landschappelijke inrichting ontstaat als basis voor de herontwikkeling van dit gebied. De terrassen lopen af in de richting van de meer beschut gelegen delen in het centrum van de locatie. Door deze nieuwe, groene terrassen, wordt de belevingskwaliteit van het gebied verhoogd en de milieuhinder gedeeltelijk beperkt. Op deze manier ontstaat temidden van een netwerk van infrastructurele lijnen, een goed bereikbaar en aantrekkelijk gelegen gebied, met een beschut gelegen middenzone.

BDP disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Uitwerking diverse deelgebieden