Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Dronten, Stationsgebied

Feiten

Locatie Opdrachtgever Budget Omvang plangebied Afgerond
Dronten Gemeente Dronten ca. € 3.200.000,- Circa 22.000 m2 Ontwerp 2010-2011, Realisatie 2013 opgeleverd

Project details

Sinds 2012 heeft Dronten een station aan de Hanzelijn, de treinverbinding tussen Lelystad en Zwolle. De stad krijgt, door dit NS-station, een nieuwe oriëntatie van de stad richting het noorden. Het huidige verouderde bedrijventerrein tussen centrum en station wordt getransformeerd tot een levendige woonwijk met voorzieningen. Het plein krijgt rondom het station bebouwing met een stedelijk karakter.

Het Koning Willem Alexander plein aan het station is een herkenbare plek voor de stad geworden. Het plein van baksteen heeft een herkenbaar lijnenpatroon wat refereert aan de rigide opzet van de polder. De wintergroene dennen in ronde boombanken zorgen voor zowel ’s winters als ’s zomers voor een herkenbaar totaalbeeld. De doorgaande autoroute over de Noord is geminimaliseerd en er is maximaal plein aan toegevoegd.

Gerelateerde link

Betrokken disciplines

Structuurvisie, Inrichting Stationsgebied, Beeldkwaliteitplan, Supervisie