Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Duitsland, Ditmarschen, Speicherkoog

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Dithmarschen, Duitsland DSK Deutsche Stadt- und Gründstücksentwicklungsgesellschaft 1200 ha Ontwerp 2013

Project details

Een nieuwe vakantiebestemming aan de Waddenzee: Speicherkoog!
Hier staan de natuur en natuurbeleving centraal. Met méér recreatieve activiteiten, méér natuur-toerisme en méér ruimte voor natuurontwikkeling. De inzending van BDP. vormt het kader voor ontwikkeling van toerisme en natuurontwikkeling.

Natuurbeleving in de Speicherkoog
In de Speicherkoog komen drie bijzondere natuurgebieden bij elkaar:
1. De Waddenzee: UNESCO werelderfgoed met zoutwatergetijdensysteem
2. Het Kronenloch: verbindt het zoute water uit de haven met het zoetwater van de Mielespeicher
3. De Mielespeicher: het zoetwater retentiegebied van rivier de Miele

Een dergelijk natuurgebied met diverse biotopen verdient bescherming, waarbij het toerisme voorzichtig ontwikkeld moet worden om de bijzondere waarden van het gebied beleefbaar te maken. In de Speicherkoog is het mogelijk unieke natuur te zien, te voelen en te ruiken.

Natuurpodia
Het plangebied is ca. 1200 ha groot. Langs de nieuwe Zeedijk (1979) liggen 3 toeristische zwaartepunten. Elk toeristisch zwaartepunt ligt in een ander biotoop (zoet, zout of brak) en bestaat uit een parkeerterreinen met bebouwing in kenmerkende boerderette-stijl. De verschillen van de biotopen bepalen de vormgeving van elk toeristisch zwaartepunt en creëert daarmee een eigen natuurpodium:
1. Een wadzwembad in de Waddenzee
2. Een natuurpad in de haven, zwevend boven de zoutwater/brakke natuur
3. Een UNESCO thema-speeltuin Nordermeldorf, waar het zoetwater retentiegebied beleefbaar is.

Actief beleven van wad, water en natuur
Op plekken waar de natuur het toelaat wordt actieve beleving van de natuurwaarden gestimuleerd, met als recreatief hoogtepunt de Haven. Uit parkeeronderzoek is gebleken dat de bestaande parkeerterreinen een zeer lage benutting hebben. De toeristische plekken Nordermeldorf, Elpersbüttel en de Haven hebben nog veel ruimte beschikbaar. In het gebied is genoeg ruimte voor intensiever toerisme en natuurlijke ontwikkelingen. Beide aspecten kunnen hand in hand gaan.

Themaspeelplaats Nordermeldorf
In de UNESCO themaspeelplaats wordt men onderdeel van het voormalig estuarium. Dit natte natuurgebied wordt speels toegankelijk gemaakt voor jong en oud met zwevende vlonderpaden, stapstenen door een kunstmatig estuarium, waterspeelplaats en waterpompen. Het omliggende terrein heeft een natuurlijke uitstraling waardoor men onderdeel wordt van de natuur. In dit terrein zijn ecologisch waardevolle plekken gereserveerd en worden deze waar mogelijk verder ontwikkeld. Midden in de natuur liggen plekken voor toeristische doeleinden. Nordermeldorf is tevens het vertrekpunt voor wadwandelingen.

Beleef de haven Meldorf
De dijk richting het spuigemaal vormt de recreatieve zone. Hier worden alle actieve functies (surfplas, fietsverhuur, bushalte, kajakverhuur) gebundeld op een boulevard. De boulevard ligt tussen de haven en de surfplas Mielespeicher. In de haven wordt vanwege de gunstige oriëntatie, een getrapt zonnedek gerealiseerd met een vlonder in de haven. Hier kan ook gezwommen worden. Een klein drijvend restaurant vormt een attractieve aanvulling op het toeristische aanbod.

Natuurlijke haven Meldorf
Het zuidelijke havengebied krijgt een natuurlijke inrichting. Hier kruipt het landschap als het ware de haven in, waardoor een optimale recreatieve beleving van de natuur mogelijk is. De oevers en openbare ruimte krijgen een weelderige inrichting gekenmerkt door het microreliëf. De haven wordt hiermee aantrekkelijker als verblijfsplaats. Het ruige, informele karakter van de haven biedt flexibiliteit voor het handhaven van bestaande functies. In het zuidelijke havengebied worden recreatieve accommodaties toegevoegd. Met eb en vloed meebewegende woonboten in de haven en zwevende paalwoningen in een wereld van ruigte en riet.

Wadzwemmen in Elpersbüttel
De benodigde parkeerplaatsen voor auto's en campers zijn in het noordelijke deel geconcentreerd zodat er zoveel mogelijk ruimte beschikbaar blijft voor natuurontwikkeling en natuurbeleving. Het natuurpad, dat begint bij het Waddenmuseum wordt uitgebreid als route richting Elpersbüttel. Langs de route zijn vogelkijkhutten en ervaart men de verschillende gradiënten van het getijdenlandschap. Een andere toevoeging op het recreatieve aanbod is het zwembad in de Waddenzee. In dit wadzwembad wordt door een robuuste rand zoutwater achtergehouden om in te baden, om schelpdieren te vangen of om een modderbad te nemen.

Betrokken disciplines

Landschapsontwerp