Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Duitsland, Düsseldorf, Ulmer Höh

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Düsseldorf, Duitsland Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen circa 5 hectare Ontwerp 2012 - 2014

Project details

Düsseldorf Ulmer Höh is een voormalige gevangenislocatie. Door verplaasting van de gevangenis komt dit ontoegankelijke deel van de stad weer vrij voor ontwikkeling. Hiervoor is een openbare aanbesteding uitgeschreven, die is gewonnen door BDP.
Het plangebied betreft een besloten plek midden in een levendige stedelijke omgeving. Maar ook een plek met 120 jaar geschiedenis, bijzondere gebouwen en oude bomen. 
Deze kwaliteiten hebben wij in ons plan weten te transformeren tot een nieuw levendig stukje stad, waarin woningen in diverse segmenten en voorzieningen een plaats hebben gekregen. Van het enorme gevangenisgebouw blijft alleen de kapel behouden. Deze vormt de entree voor de nieuwe wijk en zal een wijkcentrum huisvesten. Het oude gevangenisterrein laat zijn afdruk achter in de openbare ruimte en wordt een ontmoetingsplek voor de hele wijk.
Aan de randen van het gebied wordt de aanwezige blokkenstructuur voortgezet. Op deze manier sluit de nieuwe wijk soepel aan bij de omgeving. In het binnengebied ontstaat echter een groene oase waarvan alle nieuwe woningen profiteren. Een hele bijzondere plek in een voor de rest zeer stedelijke omgeving.

Gerelateerde link

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Inrichting openbare ruimte