Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{CategoryPrefix}#{Category}

#{Title}

#{Author}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Ede Centrumgebied

Locatie Opdrachtgever Omvang Afgerond
Ede Gemeente Ede i.s.m. ING Circa 60 hectare Ontwerp 1995, Realisatie 1998-2008

In de oude situatie was er weinig samenhang in het centrumgebied van Ede, waarin het beeld vooral werd bepaald door lege ruimten, zoals parkeervelden.
In de structuur van het centrumgebied zijn vier belangrijke lijnen te herkennen, die in noord-zuid richting lopen. Doel van het ontwerp is om het centrumgebied beter bruikbaar te maken, een eigen identiteit te geven en de bestaande lijnen te versterken. Door de introductie van dwarsverbanden worden de lange lijnen gekoppeld en wordt er een relatie gelegd met het landschap dat ten oosten van de locatie ligt. Tevens wordt een nieuwe routing mogelijk in het winkelgebied. In een van de lange lijnen, de Grote Straat, is er sprake van een winkelstraat met een kleinschalige opzet. Parallel aan deze straat is een tweede lange lijn heringericht voor winkels met een grotere schaal.
Het rommelige centrumgebied van Ede is omgevormd tot een samenhangende, goed functionerende stadskern, dankzij de nieuwe routing, vervanging van oudbouw en toevoeging van nieuwbouw langs deze routing. De nieuwe, hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte speelt een belangrijke rol in de balans van dit gebied.

BDP disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Supervisie