Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Coevorden Visie historische binnenstad

Feiten

Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Gemeente Coevorden Kern circa 110 hectare (1,1 km x 1 km) Ontwerp 2003-2008, Realisatie 2007-heden

Project details

In onze visie voor Coevorden is de geschiedenis van de historische binnenstad inspiratibron voor het ontwerp van de openbare ruimte op verschillende plekken in de stad. Doel van het plan was het beter zichtbaar maken van de contouren van de oude vesting en het creëren van samenhang in de openbare ruimte. Water, geschiedenis en gezelligheid zijn terugkerende thema’s in alle deelontwerpen van het plan.

De oude vestingstructuur is in ere hersteld door de contouren van de oude Citadel weer herkenbaar te maken als baken voor Coevorden en nieuwe ontwikkelingen te koppelen aan openbare routes langs de historische singels. Ook voor de haven en de omliggende bebouwing hebben we een nieuw ontwerp gemaakt.

De inrichting van de openbare ruimte langs de singels, in het centrumgebied en bij de haven verbindt en brengt rust en samenhang in de openbare ruimte. Een verhoogde groene wandelroute en opnieuw vormgegeven hoekpunten langs de singels benadrukken de oorspronkelijke singelstructuur en maken haar beter beleefbaar.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundige visie, Beeldkwaliteitplan openbare ruimte, Uitwerking diverse deelgebieden, Inrichting openbare ruimte, Supervisie