Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Publicaties

BDP heeft verschillende brochures samengesteld waarin informatie is te vinden over het bureau. Al deze brochures zijn eenvoudig te downloaden.

Bij Bureau informatie is kort onze bureauvisie uitgelegd met enkele inspirerende projecten ter illustratie. In deze brochure wordt compact en kernachtig een beeld gegeven van het brede werkveld waarin het bureau actief is. De verschillende thema's waarin de opdrachten zijn onder te verdelen, zijn nader uitgewerkt in enkele themaboekjes. In elk themaboekje worden verschillende referentieprojecten toegelicht die met dit thema te maken hebben.

Tenslotte staan onder BDP verschillende publicaties en brochures waarin het internationale karakter van het bureau naar voren komt. Onder Overige zijn 2 publicaties toegelicht, die op verzoek te verkrijgen zijn.

ANNUAL REVIEW DIVIDER IMAGE.jpg
ENVIRONMENTAL DIVIDER IMAGE.jpg
OTHER PUBS DIVIDER IMAGE.jpg