Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

India, Mumbai, Nirlon Knowledge Park OR

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond Awards
Mumbai, India Nirlon Limited, India Circa 9 hectare Ontwerp 2007–heden, Realisatie 2008–heden India Smart Living Awards (2011): Best Corporate Space-IT parks/SEZ category, Best Green Project-Commercial caterogy, Safest Project- all categories, Asia Pacific Property Awards 2012-2013: Renovation / development category

Project details

Nirlon Limited, een voormalig producent van synthetische draden, heeft besloten zijn hoofdvestiging in Mumbai te herontwikkelen tot een IT-park. BDP. is, na een internationale prijsvraag, gevraagd om een Masterplan voor deze transformatie te ontwikkelen. Tevens heeft het bureau opdracht gekregen voor het maken van een ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte.
Het uitgangspunt bij de transformatie van het gebied tot een IT-park is dat het een dynamische plek wordt in directe verbinding met de buitenwereld, maar tevens ingericht wordt als een enclave van rust in een drukke context. In het ontwerp worden drie bebouwingszones gesitueerd rond een centrale parkzone. De primaire kwaliteit van het ontwerp ligt in de centrale parkzone. Door deze openbare ruimte in te richten als een bijzondere plek en als bindend element tussen de bebouwing is het van minder belang hoe de bebouwing er precies uit zal zien. De centrale parkzone zorgt voor samenhang en kwaliteit en is opgespannen tussen twee te behouden gebouwen op het terrein, een tempeltje en de koeltorens. Het centrale park is vrij gehouden van auto's door het gebied te ontsluiten middels een ringweg met groene middenberm langs de buitenrand van de bebouwing.
Het beeldbepalend onderdeel van de parkzone is een waterpartij met verschillende hoogtes en cascades. Aan de westzijde van het water is een groene pergola gesitueerd, met zitgelegenheden in de schaduw. Op een hoger niveau is een wandelpromenade gesitueerd begeleid met palmen. Het hoogteverschil krijgt vorm als een talud met gras en een reeks van hagen. Brede trappartijen zorgen voor de verbinding tussen beide niveaus. Daarnaast worden de hoogteverschillen benadrukt door bijzonder vormgegeven waterverbindingen (met cascades) vanaf de hooggelegen bebouwing naar de laaggelegen parkzone en de centrale waterpartij. 

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Inrichting openbare ruimte