Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{CategoryPrefix}#{Category}

#{Title}

#{Author}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

BDP transformeert Jaren 50 wijk in Moordrecht

In opdracht van Mozaïek Wonen en in afstemming met de gemeente Zuidplas, heeft BDP het stedenbouwkundig ontwerp en het beeldkwaliteitsplan gemaakt voor de jaren 50 wijk in Moordrecht.

Verzakking van delen van de openbare ruimte en de slechte bouwkundige en bouwfysische staat van de woningen vraagt om een grondige herstructurering van het gebied. Uitgangspunt voor de herstructurering is het gebied stedenbouwkundig en qua materialisering goed te laten aansluiten op de directe omgeving en de wijk leefbaarder, duurzamer en klimaatadaptiever te maken.

Ter vervanging van de 174 bestaande woningen, voorziet het plan in 184 woningen, waarvan 73 grondgebonden woningen en 111 appartementen. Het plan bestaat hoofzakelijk uit bebouwing van twee lagen met een hogere kopwoning aan de hoven; vijf lagen aan de Julianalaan en Ringvaart en een hoogte accent in de vorm van een 7 laags appartementengebouw aan de Drost IJsermansingel.

Het huidige stratenpatroon wordt overgenomen in het nieuwe plan. Door meer ruimte te creëren tussen de bebouwing onderling en het parkeren te clusteren in groene hoven, ontstaat de mogelijkheid om woonstraten en doorgaande routes groener en duurzamer in te richten. Deze nieuwe structuur legt tevens een betere verbinding tussen de wijk en de omliggende buurten.

Met uitgangspunten als wonen aan de straat, een kleinere schaal en korrelgrootte, een voorgeschreven dakvorm en kleurenpalet en groene erfafscheidingen, voegt de nieuwe wijk zich in het dorp en blijft de kleinschaligheid en herkenbaarheid behouden.

Zowel in de architectuur als in de openbare ruimte worden maatregelen voorgeschreven die de biodiversiteit bevorderen, zoals dakpannen voor vogels en vleermuizen en gevelstenen waarin nestmogelijkheden zijn. Erfafscheidingen dienen groen te zijn en bergingen worden voorzien van groene daken. In de woonstraten wordt zoveel mogelijk groen toegevoegd met nieuwe bomen en lage begroeiing, grassen en bloemen. De parkeerhoven worden uitgevoerd met openverharding zoals “verhard gras”, omringd door hagen. Dit maakt meer waterinfiltratie mogelijk en vergroot de biodiversiteit in de wijk. Ook de uitgeefbare grond dient zo groen mogelijk te worden uitgevoerd, zoals de collectieve tuinen van de appartementengebouwen. De achtertuinen van de grondgebonden woningen mogen slechts 50% verhard worden.

De geschakelde parkeerhoven vormen de groene drager van het plan en leggen een nieuwe verbinding tussen het winkelcentrum aan de noordzijde en de voorzieningencluster aan de zuidzijde van de wijk. Sportvoorzieningen, speelplekken, spelaanleidingen en zitvoorzieningen langs deze langzaamverkeersroutes bevorden gezond bewegen en vormen tevens plekken waar de buurt elkaar ontmoet.

Moordrecht3_1600x900.jpg
Moordrecht_1600x900.jpg
Moordrecht2_1600x900.jpg