Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Stedenbouw

Informatie

Stedenbouwkundige opgaven benaderen wij altijd in de context van de bestaande situatie. De genius loci, het verhaal van de plek, is uitgangspunt voor ons ontwerp, maar ook de mens staat centraal.

Bij het ontwerpen van woongebieden zoeken wij altijd aansluiting op de context in de vorm van stedelijke structuur, landschappelijke kenmerken en de architectonische stijl. Op deze manier waarborgen wij de continuïteit van de stad en leggen we verbanden tussen de nieuwe woonbuurt en de omgeving.

Naast context spelen bij de ontwikkeling van nieuwe werklokaties ook flexibiliteit en faseerbaarheid een belangrijke rol. Belangrijk is dat er voldoende ruimte en vrijheid wordt gegeven in de verschillende stadia van het ontwerpproces. Door gebieden geschikt te maken voor verschillende functies wordt naast de bruikbaarheid tevens de veerkracht van de locatie verhoogd. Zo kan er worden ingespeeld op de door de tijd veranderende vraag van de markt.

BDP heeft ook veel ervaring met stedelijke herstructureringsopgaven van onder andere centrumlocaties, stationsgebieden, havengebieden en gebieden aan de rand van de stad. Door deze locaties op strategische wijze te herontwikkelen en aan te passen aan de eisen en programma’s van deze tijd, vormen ze weer gezichtsbepalende en vitale onderdelen van het stedelijke netwerk.

Stedenbouw Projecten

Gerelateerd

Laden meer items ...
Alle items geladen