Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Moordrecht, Stevensstraat

Feiten

Locatie Opdrachtgever Budget Omvang plangebied Afgerond
Moordrecht WoningBouwVereniging Moordrecht (WBVM) ca. € 1.200.000,- (herinrichting) Circa 8.000 m2, Circa 90 woningen Ontwerp 2008-2009, Realisatie 2011-2012

Project details

Voor een deel van de Stevensstraat in Moordrecht is in opdracht van de woningbouwvereniging (WBVM) een herstructureringsplan gemaakt. De Stevensstraat bestaat in totaal uit ca. 80 oude woningen, waarvan er 40, in eigendom van de WBVM, worden verhuurd. Omdat renovatie van deze 40 woningen bouwtechnisch niet meer haalbaar is en de woningen bovendien niet meer kunnen voldoen aan de hedendaagse wooneisen, komen er nieuwe woningen voor terug.

De Stevensstraat is belangrijk in de geschiedenis van Moordrecht. Eind jaren ´20 werd de straat als eerste woningbouwproject gerealiseerd in opdracht van Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken (KVT). Voor de werknemers van de KVT werd de straat volgens het tuindorpprincipe gebouwd, met karakteristieke woningen van gemetselde bruine bakstenen (inclusief metselwerkdetails) en oranje pannendaken op schuine zadeldaken. De woningen kregen grote achtertuinen (tot 35 meter diep), waarin bewoners groente en fruit verbouwden voor eigen gebruik. Aan de voorzijde stonden de woningen dicht aan de stoep, goed passend bij het dorpse buitenleven.

Naast een herstructurering betreft het hier ook nadrukkelijk een inpassing met de oude woningbouwwoningen van de KVT, die niet in bezit zijn van de WBVM. In het beeldkwaliteitplan voor de nieuwe woningen is daarom nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de kwaliteiten, kleuren, materialen en vormgeving van de aangrenzende woningen. In het plan komen 73 rijwoningen en 16 appartementen. Zowel in de architectuur, als in de groene uitwerking van de buitenruimte wordt de oorspronkelijke tuindorpkwaliteit als uitgangspunt genomen, waarbij erkertjes, bruin metselwerk en oranje gebakken dakpannen worden toegepast. Alle nieuwe woningen krijgen schuine kappen om het dorpse karakter van de Stevensstraat te benadrukken. Met dit stedenbouwkundig ontwerp wordt een rustige, dorpse woonomgeving gecreëerd met een logisch stratenpatroon. Het parkeren, dat niet bij het oorspronkelijk karakter van de Stevensstraat hoort, wordt achter de woningen geplaatst. Ter plaatse van de Schaepmanstraat is van oudsher een verbreding in de Stevensstraat aanwezig. Deze verbreding is in het nieuwe plan als aanleiding gebruikt om een centraal parkje te maken, dat het brandpunt in de Stevensstraat vormt en een schakel naar de omliggende wijken. De woningen om het park vormen een carré. Door de aanwezigheid van voor- en achtertuinen en de oriëntatie ervan, kan het buurtleven, dat bij de Stevensstraat hoort, behouden blijven.

Interview met bewoner

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Inrichting openbare ruimte