Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Stedelijke Herstructuering

 

Informatie

Herstructurering van binnenstedelijke gebieden is een belangrijke stedenbouwkundige opgave. Vaak gaat het hierbij om locaties die in de loop van de tijd ruimtelijk en functioneel verouderd zijn, terwijl ze zich wel op belangrijke plaatsen in het stedelijke netwerk bevinden. Voorbeelden zijn centrumlocaties, stationsgebieden, havengebieden of gebieden aan de rand van de stad.

Door deze locaties op strategische wijze te herontwikkelen en aan te passen aan de eisen en programma’s van deze tijd, kunnen ze weer gezichtsbepalende en vitale onderdelen van het stedelijke netwerk gaan vormen.

Herstructureringsopgaven zijn complex door de combinatie van diverse factoren waarbij punten zoals faseerbaarheid, flexibiliteit en te realiseren én te behouden programma een belangrijke rol spelen.

Met dergelijke projecten heeft het bureau veel ervaring en zijn wij veelal bij een project betrokken vanaf de planvormingsfase tot de uitwerking en supervisie.

Stedelijke Herstructuering Projecten

Gerelateerd

Laden meer items ...
Alle items geladen