Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Woongebieden

Informatie

BDP heeft veel ervaring in het ontwerpen van woongebieden van uiteenlopende aard; binnenstedelijke woongebieden, wonen in uitleggebieden, de transformatie van andere functies naar wonen of functioneel gemengde gebieden waar wonen onderdeel van zijn. Wij zoeken daarbij altijd aansluiting op de context in de vorm van stedelijke structuur, landschappelijke kenmerken en de architectonische stijl. Deze drie middelen zijn van belang voor de historische continuïteit van de stad en om een logisch verband te leggen tussen de omgeving en de nieuwe woonbuurt.

Woongebieden Projecten

Gerelateerd

Laden meer items ...
Alle items geladen